Fara amenzi & fara sanctiuni la controlul de mediu
garantam 100%

Intocmire registre evidenta deseurilor

Pentru orice activitate asiguram incadrarea tuturor deseurilor generate conform HG 856/2002 si intocmirea Registrelor de evidenta a gestiunii deseurilor.

Download lunar

Puteti downloada oricand toate documentele necesare din contul de client.

Declaratii la Administratia Fondului pentru Mediu

Identificam obligatiile de plata la Fondul pentru Mediu, le intocmim lunar si le depunem in termenele legale(ambalaje, baterii, echipamente, ulei, anvelope, ecotaxa pungi).

dashboard

Toate raportarile obligatorii

Intocmim raportarile lunare / semestriale sau anuale si le transmitem in termenele legale catre APM, ANPM, AFM, DSV.

Inregistrare si raportare SIM

Inregistram in Sistemul Integrat de Mediu – SIM si intocmim situatia gestiunii deseurilor conform chestionarelor statistice anuale -chestionar GD- PRODDES si raportam acestuia in termenul stabilit in aplicatia SIM.

Chestionare statistice

Elaboram chestionare statistice priving generarea-gestionarea deseurilor si raportam catre autoritatile competente de Protectie a Mediului.

Consultanta de Mediu Completa pentru Orice Afacere

Service-uri auto

Asiguram intocmirea si raportarea tuturor documentelor necesare documentatiilor specifice activitatilor de service auto

Unitati medicale

Elaboram documentatia completa prevazuta de lege pentru orice tip de unitate medicala si efectuam raportarile specifice protectiei mediului catre APM si DSP

Restaurante si fast food

Asiguram intocmirea documentelor necesare privind protectia mediului prevazute de legislatie pentru domeniul HORECA

Tipografii

Intocmim totalitatea declaratiilor privind punerea pe piata a ambalajelor precum si registrele de evidenta lunare

Farmacii

Zero amenzi pentru farmacii
Identificam deseurile rezultate si realizam intcomirea
Tuturor obligatiilor lunare ale farmaciilor

Comert si distributie

Declaratii lunare semstriale anuale prevazute de lege pentru orice afacere din domeniu

Totul este foarte simplu


1. Iti faci cont


2. Declari deseurile lunar


3. Ai toate documentele

Preturi

 • Abonament Lunar
 • Externalizare completa a serviciilor de mediu.

 • Info:
  Conform legislatiei in vigoare orice generator sau detinator de deseuri din Romania are obligatia:
  - sa desemneze o persoana instruita in domeniu gestiunii deseurilor sau sa delege acest lucru catre terti
  (Amenzi prevazute 15 000 - 30 000 RON)

  ASIGURAM:
  - asiguram respectarea cerintei de a avea desemnata o persoana instruita in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate cf. Legii 211/2011;
  - prin semnarea contractului vi se va aloca un responsabil de mediu pentru societatea dumneavoastra;
  Info:
  Conform legislatiei in vigoare orice generator sau detinator de deseuri din Romania are obligatia:
  - sa isi identifice si codifice deseurile pe care le genereaza, indiferent de cantitatea lor
  (Amenzi prevazute 20 000 - 40 000 RON)

  ASIGURAM:
  - identificarea deseurilor rezultate din activitate si incadrarea /codificarea conform HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; (in lista deseurilor se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.)
  Info:
  Conform legislatiei in vigoare orice generator sau detinator de deseuri din Romania are obligatia:
  - sa intocmeasca si sa mentina evidenta lunara a gestiunii deseurilor (chiar daca pe zero)
  Amenzi prevazute 15 000 - 30 000RON

  ASIGURAM:
  - elaborarea si menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor generate conform HG 856 din 2002, ce cuprinde evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 ale Legii 211 din 2011 privind regimul deseurilor;
  Info:
  Conform legislatiei in vigoare orice generator sau detinator de deseuri din Romania are obligatia:
  - Sa puna la dispozitie informatiile solicitate catre autorizatile competente in formatul solicitat
  - Sa raporteze online in aplicatia SIM – Sistem Integrat de Mediu chestionar statistic deseuri anual
  Amenzi prevazute 15 000 - 30 000 RON

  ASIGURAM:
  - Elaborarea chestionarului Chestionarul GD-PRODDES ce cuprinde toate tipurile de deşeuri generate
  - Inregistrarea in aplicatia on line SIM
  Info:
  Conform legislatiei in vigoare orice generator sau detinator de deseuri din Romania, in functie de specificul activitatii are obligatia de:
  - (Toti) Intocmeasca centralizatorul anual al evidentei gestiunii deseurilor in formatul solicitat de Agentia de Mediu si sa faca raportarea acestuia
  Amenzi prevazute 15 000 - 30 000 RON
  - (service auto) Intocmeasca evidenta privind uleiurile proaspat consumate, uleiurile uleiurile uzate si filtrele de ulei si sa o raporteze semestrial catre agentia pentru protectia mediului
  Amenzi prevazute 7500 - 10000 RON
  - (pt deseuri medicale) Intocmeasca evidenta LUNARA a deseurilor medicale generate si sa o raporteze lunar catre DSP

  ASIGURAM:
  - asiguram intocmirea centralizatorul anual al evidentei gestiunii deseurilor si raportarea acestuia in termenul legal
  Info:
  In cazul in care puneti pe piata ambalaje din import, personalizate sau de desfacere, daca importati ulei, anvelope, echipamnete sau baterii, daca vindeti pungi sau importati substante periculoase atunci aveti obligatii de declarare catre Administratia Fondului pentru Mediu.

  (Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice)

  Asiguram:
  - identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu
  - centralizarea datelor privind obligatiile de declarare si plata la Fondul pentru Mediu
  - intocmirea lunara si depunerea acestora la Administratia Fondului pentru Mediu in termenele legale;
  - asiguram respectarea cerintei de a avea desemnata o persoana instruita
  - identificarea deseurilor rezultate din activitate si incadrarea /codificarea conform HG nr. 856 din 16 august 2002
  - intocmirea si mentinerea evidentei lunara a gestiunii deseurilor
  - raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a situatiilor gestiunii deseurilor generate in desfasurarea activitatii anual
  - raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a evidentei uleiului proaspat consumat, uleiului uzat si a filtrelor de ulei , semestrial si anual pe suport hartie si anual si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu) – daca este cazul
  - asiguram respectarea cerintei de a avea desemnata o persoana instruita
  - identificarea deseurilor rezultate din activitate si incadrarea /codificarea conform HG nr. 856 din 16 august 2002
  - intocmirea si mentinerea evidentei lunara a gestiunii deseurilor
  - raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a situatiilor gestiunii deseurilor generate in desfasurarea activitatii anual
  - (raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a evidentei uleiului proaspat consumat, uleiului uzat si a filtrelor de ulei , semestrial si anual pe suport hartie si anual si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu) – daca este cazul
  - asiguram persoana dedicata relatiei cu beneficiarul disponibila zilnic intre orele 09.00-18.00, de luni pana vineri;
  - asiguram respectarea cerintei de a avea desemnata o persoana instruita
  - identificarea deseurilor rezultate din activitate si incadrarea /codificarea conform HG nr. 856 din 16 august 2002
  - intocmirea si mentinerea evidentei lunara a gestiunii deseurilor
  - raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a situatiilor gestiunii deseurilor generate in desfasurarea activitatii anual
  - raportarea pe suport hartie si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu a evidentei uleiului proaspat consumat, uleiului uzat si a filtrelor de ulei , semestrial si anual pe suport hartie si anual si in aplicatia online SIM- Sistem integrat de mediu) – daca este cazul
  - asiguram persoana dedicata relatiei cu beneficiarul disponibila zilnic intre orele 09.00-18.00, de luni pana vineri;
  - identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu, intocmirea lunara si depunerea declaratiei la Administratia Fondului pentru Mediu in termenele legale
 • Inscrie-te acum !
 • FARA AMENZI & SANCTIUNI LA CONTROLUL DE MEDIU GARANTAM 100%

Contacteaza-ne


Portal iMediu
Servicii de mediu pentru orice afacere
m: (0040) 721 131 270
e: contact@imediu.ro
w: www.imediu.ro

© 2024 Toate drepturile apartin GLOBAL INTEGRATED SERVICES SRL, CUI 38126040, BUCURESTI, ROMANIA